top of page

Hoe oud kan een mier worden?

Hoe oud kan een mier worden?

Dat is een vraag die velen zich afvragen, en we zijn hier om het antwoord te geven! Maar met mieren is het niet zo simpel om een exacte leeftijd te bepalen. Mieren zijn namelijk heel divers en er zijn veel factoren die invloed hebben op hun levensduur, zoals hun voeding, hoe hard ze moeten werken, en of ze niet worden opgegeten of verpletterd in de natuur.

Laten we beginnen met mannetjesmieren. Zij leven maar heel kort. Nadat ze zijn geboren, leven ze slechts een paar weken en sterven ze kort na het paren. Hun enige taak is paren, daarna zijn ze niet meer nodig en gaan ze dood.

Werksters hebben daarentegen een veel langere levensduur omdat ze voor de kolonie moeten zorgen. Ze halen eten, maken de broed schoon en beschermen de kolonie tegen vijandige mieren. Hoe lang ze leven, verschilt sterk per soort. Over het algemeen leven kleinere mieren korter dan grotere mieren. Sommige soorten leven zo kort dat ze eerder sterven aan ouderdom dan aan honger, terwijl andere soorten werksters twee tot drie jaar kunnen leven.


Er is een experiment geweest met een Lasius niger kolonie waarbij een koningin 28 jaar lang in leven is gehouden! Maar dit is een uitzondering, en er zijn mogelijk koninginnen die nog langer kunnen leven.


Maar wat betekent dit eigenlijk? Nou, eigenlijk niet zoveel. Deze informatie over de leeftijd van mieren is niet echt relevant omdat mieren in het wild zelden oud worden. Werksters sterven meestal door verwondingen of worden opgegeten door andere dieren. Kolonies kunnen ook worden verslagen, waarbij de koningin en de werksters worden gedood en de kolonie wordt overgenomen. Bovendien raakt het sperma dat de koninginnen gebruiken om eitjes te leggen vaak op voordat ze oud worden, waardoor er geen nieuwe werksters worden geboren. De aantallen mieren nemen dan af en de kolonie wordt overgenomen door een jongere, grotere kolonie.


Zelfs in gevangenschap is het bijna onmogelijk om een kolonie tot de maximale levensduur in leven te houden omdat ze heel precies en wetenschappelijk moeten worden verzorgd.

Kortom, mieren kunnen heel oud worden, maar dit gebeurt zelden. Elke soort heeft een andere levensduur, maar over het algemeen worden kleine mieren minder oud dan grote mieren.


46 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
stancorthout
Mar 23
Rated 5 out of 5 stars.

heel nuttig

Like
bottom of page